Tuesday, May 18, 2010

Hak Untuk Membuat Pilihan

Pengguna dipastikan mendapat maklumat langsung mengenai pelbagai keluaran dan perkhidmatan. Pengguna perlu diberikan penerangan yang dapat memberi pilihan dalam membuat keputusan. Perlu ada jaminan bagi menentukan mutu dan perkhidmatan memuaskan dengan harga yang berpatutan.

Sebelum membeli, pengguna berhak memilih barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh peniaga.

Pengguna perlu memastikan perkara-perkara berikut.

a) Harga barang itu berpatutan

b) Barang dalam keadaan baik

c) Barang selamat digunakan

d) Barang menepati contoh yang diberi atau diiklankan

Hak memilih adalah penting supaya pengguna tidak terburu-buru dalam membuat keputusan membeli.

Penjual tidak berhak memaksa dan membuat keputusan bagi pihak pengguna.

No comments:

Post a Comment