Tuesday, May 18, 2010

Hak Mendapat Ganti Rugi


Pengguna berhak mendapat penyelesaian untuk pembelian keluaran yang cacat atau berbahaya ataupun perihal dagangannya yang `mengelirukan’ serta pampasan bagi perkhidmatan yang menyeleweng atau tidak menepati perjanjian. Ganti rugi harus diberi bagi keluaran atau perkhidmatan yang mengakibatkan kecederaan kepada penggunanya yang menggunakan keluaran atau perkhidmatan itu mengikut arahan pengeluar. Ganti rugi juga wajib diberikan kepada pengguna yang menjadi mangsa akibat kecuaian majikan.

Pengguna berhak mendapatkan ganti rugi atas sebab-sebab berikut:


a) barangan yang dibeli tidak berada dalam keadaan baik.
b) barangan yang dibeli mengandungi bahan asing yang boleh membahayakan kesihatan
c) mutu barangan tidak seperti yang dijanjikan atau diiklankan
d) barang yang dibeli memudaratkan kepada pengguna.

Pengguna juga berhak mendapat pampasan jika pengguna ditimpa kemalangan ketika berada di kedai peniaga akibat kecuaian peniaga.

Apa itu Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia?
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ialah satu badan yang telah ditubuhkan di bawah Seksyen 85, Bahagian XII Akta Pelindungan Pengguna 1999 yang mula berkuatkuasa pada 15 November 1999.

Info Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia:
TTPM ditubuhkan dengan tujuan menyediakan satu saluran alternatif kepada penggguna untuk membuat tuntuan gantirugi yang dialami dalam berurusan dengan pembekal. Tribunal menyediakan perkhidmatan tersebut dengan cara lebih mudah, murah dan cepat jika dibandingkan dengan Mahkamah biasa.

Sungguhpun telah wujud 29 Undang-undang/ Akta yang melindungi pengguna namun ia merupakan suatu perlindungan secara pentadbiran di mana pihak yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di mahkamah dan pengguna yang dianiaya tidak mendapat apa-apa ganti rugi daripadanya dan gantirugi tersebut hanya boleh dituntut melalui proses mahkamah. Kita sedia maklum proses mahkamah memakan masa dan belanja yang tinggi apabila membabitkan peguam dan prosedurnya mungkin dianggap rumit oleh pengguna. Dengan itu, pengguna merasakan adalah tidak menguntungkan malah merugikan apabila membuat tuntutan di mahkamah. Apatah lagi sekiranya kerugian yang dialami itu melibatkan amaun yang kecil.

Dengan tertubuhnya TTPM, pengguna dapat memfailkan tuntutan gantirugi ke atas barangan atau perkhidmatan yang tidak sempurna atau tidak bermutu yang dibekalkan oleh peniaga.

1 comment:

  1. Anonymous2:20 AM

    apa tindakan yang perlu diambil kepada tukang rumah yang gagal memberi kualiti yang baik kepada pemilik rumah dan telah memyebabkan kerosakan pada tambahan binaan yang dibuatnya itu?

    ReplyDelete